Beseda o rozvoji řečových dovedností

Termín konání: 5. 2. 2020 | 15:35 - 16:30
Místo konání: Martinovského 153
Beseda o rozvoji řečových dovedností
s Mgr. Pavlínou Jirkovskou