Animační dílny

Termín konání: 16. 12. 2019 | 08:00 - 15:15
Místo konání: Martinovského 153
22. setkání pořádané v rámci projektu animačních dílen. Organizačně a metodicky zajišťují Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Alice Jendelová a Mgr. Martin Donát.