Beseda o problematice školní zralosti

Termín konání: 6. 11. 2019 | 15:35 - 16:30
Místo konání: Martinovského 153
Beseda o problematice školní zralosti

Probíhá jako součást školního programu Školička. Garantem letošní besedy je jako každým rokem Mgr. Zuzana Ledvinová.

Více informací naleznete v rubrice Školička.