MODERNÍ TECHNOLOGIE

Moderní technologie není na českých školách nový termín. Jejich význam ještě více vzrostl v souvislosti s distanční výukou, kterou školy realizovaly v důsledku koronavirových opatření od roku 2020. V dnešní době snad není nikdo, kdo by se každý den nesetkával s počítačem, mobilním telefonem nebo nějakým jiným chytrým zařízením. Komunikace a získávání informací prostřednictvím moderních technologií jsou denní chlebem. Na tuto skutečnost se musí děti připravovat. Ve škole se snažíme, aby se žáci seznámili také s nebezpečími, která na ně při využívání číhají, a naučili se předvídat je a těmto hrozbám čelit. Bezpečné chování v kyberprostoru tak je podstatnou součástí učebního plánu již na 1. stupni. Věnujeme se otázkám kyberšikany, problematice spoofingu, phishihgu, rizikovému chování na síti, zdravé on-line komunikaci. 

Snažíme se držet krok s nejnovějšími trendy i v oblasti vybavení. Disponujeme kvalitním zázemím pro výuku jak v informatice, tak v ostatních předmětech. Odborná učebna informatiky prošla modernizací několikrát v posledních šesti letech. Po poslední renovaci jsme získali multifunkční prostor vhodný nejen pro výuku informatiky, ale třeba taky pro filmové animace, kterým se dlohodobě věnujeme. Těžiště vybavení moderními technologiemi jsme v posledních letech přesouvali směrem k mobilním zařízením všeho druhu a k vybavení, které nám umožňuje věnovat se hravou formou rozvoji programování.

Žáci rozvíjejí porozumění základním informatickým konceptům a principům fungování digitálních technologií. Učí se vytvářet, formálně zapisovat a systematicky posuzovat postupy vhodné pro automatizaci, zpracovávat i velké a nesourodé soubory dat. Snažíme se, aby žáci dokázali najít různá řešení a vybrat to nejvhodnější pro danou situaci. Naším cílem týmová práce, kterou mohou technologie umocnit a vést k lepším výsledkům než práce jednotlivce. 

Jako jedna z mála škol v regionu jsme pro žáky pořídili interaktivní panel ÁMOS. Pokud chcete vidět, jak panel pracuje, zastavte se u nás. Přijít můžete také na den otevřených dveří, který se koná v pátek 18. 3. 2022 nebo na Pohádkovou školu 22. 3. 2022.