MODERNÍ TECHNOLOGIE

Moderní technologie není na českých školách nový termín, nejedná se o název předmětu, ale spíše výuku s využíváním moderních zařízení ve všech předmětech. V dnešní době snad není nikdo, kdo by se každý den nesetkával s počítačem nebo nějakým jiným chytrým zařízením. Na tuto skutečnost se musí děti připravovat. Ve škole se snažíme, aby se žáci seznámili jak s technologiemi, tak s nebezpečími, která na ně při využívání číhají. Jako hlavní náplň předmětu informatika, který se na naší škole vyučuje už od pátého ročníku, je bezpečné chování v kyberprostoru. Pojmy jako kyberšikana, spoofing, phishihg, bezpečné heslo, rizika sociálních sítí a online komunikace nejsou pro naše studenty nic cizího. 

Abychom si mohli o zmíněných nebezpečích povídat a sami si vyzkoušet bezpečný pohyb v kyberprostoru, potřebujeme pracovat na bezproblémových zařízeních s aktuálním programovým vybavením. Snažíme se držet krok s nejnovějšími trendy v počítačovém světě. V letošním školním roce se nám podařilo opravit odbornou učebnu informatiky. Úpravou nábytku a zasedacího pořádku jsme získali multifunkční prostor pro výuku nejen informatiky, ale všech předmětů, ve kterých se dají využít moderní technologie. Nákupem nových výkonných notebooků jsme zvedli kapacitu učebny na dvacet pět zařízení, což znamená, že i v početných třídách může každý žák pracovat na svém zařízení. Tři desítky počítačů samozřejmě nejsou jediné technické vymoženosti na škole. K výuce pomocí moderních technologií se využívají interaktivní tabule, mobilní dotyková zařízení, dataprojektory a digitální fotoaparáty. 

 

Více informací připravujeme.