Většina dokumentů je k dispozici v tištěné podobě také v infokoutku školy. Požádejte o ně na vrátnici.

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY

FORMULÁŘE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Pro více informací k zápisu navštivte rubriku Zápis.

DODATEČNÝ ODKLAD

  • Žádost o dodatečný odklad (doc), Žádost o dodatečný odklad (pdf) - důležitá informace pro rodiče: dle §37, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek povinné školní docházky na následující školní rok. Z uvedeného vyplývá, že rodiče k dodatečnému odkladu nepotřebují žádná doporučující posouzení. Více informací k odkladu školní docházky najdete v podrubrice zápisu.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Pro více informací o školní družině navštivte rubriku Školní družina.

 

V PŘÍPADĚ PŘESTUPU Z JINÉ ŠKOLY

Zákonný zástupce v případě žádosti o přestup dítěte na naši školu vyplňuje žádost o přestup. Stačí navštívit nás, s vyřízením potřebné dokumentace Vám rádi pomůžeme. (kontakt)

PRO ZAŘAZENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Zákonný zástupce vyplňuje žádost, kterou doručuje řediteli školy. S potřebnými náležitostmi pomůžeme, více informací zde. K žádosti se přikládá doporučení ze školského poradenského zařízení. Od školního roku 2014/2015 jsme přípravnou třídu neotevírali. Její znovuotevření v budoucnu však není vyloučeno, budeme včas informovat.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

ŠKOLNÍ ŘÁD

OSTATNÍ DOKUMENTY

NAŠE PREVENCE

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rubriku průběžně doplňujeme o další formuláře a dokumenty. Pokud nějaký postrádáte, dejte nám vědět na reditel@1zsrako.cz.

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

 

RŮZNÉ