Vyhlašujeme zápis do 1. tříd

Vyhlašujeme zápis do 1. tříd

Ředitel 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153 vyhlašuje zápis do 1. ročníku.

Základní pokyny najdete v přiloženém plakátu, souběžně také v rubrice Zápis, která obsahuje další bohatý informační servis. 

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věk 6 let, rovněž děti, kterým byl v minulém roce povolen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí stejně jako informace ve věci odložení začátku povinné školní docházky podrobněji rozvádíme v rubrice Zápis.

 Řádný termín zápisu

  • čtvrtek 5. dubna 2018 od 14 do 18 hodin
  • pátek 6. dubna 2018 od 14 do 17 hodin

Náhradní termín zápisu

  • pondělí 9. dubna 2018 od 14 do 16 hodin

Připomínáme možnost rezervování přesného času zápisu. Pište, volejte nebo si dohodněte termín v kanceláři školy. Samozřejmě nejde o podmínku, ovšem rovnoměrným rozložením zapisovaných dětí můžeme zajistit rychlejší průběh zápisu.

Dlouhodobě se věnujeme problematice dovedností potřebných pro zdárný nástup do školy. Souhrnné informace najdete v archivu.

Rubrika Zápis

Časté otázky (pdf)