Pro rodiče předškoláků

Pro rodiče předškoláků

Před blížícím se zápisem jsme zveřejnili několik podob materiálů popisujících požadavky pro děti předškolního věku, které mohou být pro rodiče předškoláků užitečné.

Zřejmě nejucelenější podobu zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve svém materiálu Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (zveřejněno v roce 2012). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlý dokument, přinášíme některé další ve stručnější podobě.

Na základě našich zkušeností jsme zveřejnili vlastní podobu požadavků, která je součástí brožury pro předškoláky. Brožury budeme distribuovat do mateřských škol v týdnu od 13. ledna, budou k dispozici na webu, v infokoutku a během Školičky.

Rubrika Zápis