CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zařazení Celkem Z toho ženy Přepočteno Z toho ženy Bez kvalifikace
1. stupeň 16 15 12.410 12,320 0
2. stupeň 17 14 15,320 12,410 2
Speciální pedagog 1 1 0,700 0,700 0
Asistent pedagoga 4 4 2,250 2,250 0
Školní družina 6 6 4,336 4,336 0
Školní asistent 1 1 0,400 0,400 0
Celkem 37 34 35,416 32,416 2

Celkový součet ve sloupci Celkem neodpovídá součtu dle zařazení, neboť několik pedagogů figuruje ve více než jednom řádku (př. vyučují na obou stupních). Celkově ve školním roce 2019/2020 na naší škole pracuje 37 pedagogů.