CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zařazení Celkem Z toho ženy Přepočteno Z toho ženy Bez kvalifikace
1. stupeň 17 15 12.635 12,500 1
2. stupeň 17 13 15,636 11,953 2
Speciální pedagog 1 1 0,500 0,500 0
Asistent pedagoga 7 7 3,750 3,750 0
Školní družina 7 7 4,767 4,767 2
Celkem 40 36 37,288 33,470 4

Celkový součet ve sloupci Celkem neodpovídá součtu dle zařazení, neboť několik pedagogů figuruje ve více než jednom řádku (př. vyučují na obou stupních). Celkově ve školním roce 2020/2021 na naší škole pracuje 40 pedagogů na pozicích: učitel, vychovatel, školní speciální pedagog, asistent pedagoga.