CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zařazení Celkem Z toho ženy Přepočteno Z toho ženy Bez kvalifikace
1. stupeň 15 14 12,137 12,046 1
2. stupeň 17 12 16,636 11,545 3
Speciální pedagog 1 1 0,500 0,500 0
Asistent pedagoga 7 7 3,889 3,889 0
Školní družina 6 6 4,497 4,497 0
Celkem 43 37 37,659 32,477 4
 
Celkový součet ve sloupci Celkem neodpovídá součtu dle zařazení, neboť několik pedagogů figuruje ve více než jednom řádku (př. vyučují na obou stupních). Celkově ve školním roce 2021/2022 na naší škole pracuje 44 pedagogů na pozicích: učitel, vychovatel, školní speciální pedagog a asistent pedagoga.