ŠKOLSKÁ RADA

Činnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2014 Sb. (školský zákon). Dle volebního řádu vydaného městem Rakovník má školská rada šest členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor ustanovený ředitelem školy, který ve středu a ve čtvrtek 8. listopadu, resp. 9. listopadu 2017 uspořádal volby nových členů školské rady za pedagogy a zákonné zástupce.

Školská rada při 1. základní škole, Rakovník, Martinovského 153 tak nově pracuje v tomto složení:

Členové ŠR za pedagogické pracovníky školy

  • Mgr. Milena Mouchová
  • Mgr. Marcela Skučková

Za zákonné zástupce žáků

  • Alena Holá 
  • Kateřina Bláhová

Členové ŠR jmenovaní zřizovatelem (dosavadní členové, ke konci roku 2017 budou oznámena nová jména)

  • Mgr. Radka Soukupová
  • Mgr. Zdeňka Jirková

Dle volebního řádu první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Vzhledem k tomu, že se v brzku očekává jmenování členů ŠR zřizovatelem, předpokládáme svolání ŠR v průběhu 2. pololetí školního roku 2017/2018.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání (odkaz na dokument) Formát dokumentu Vloženo dne
Zápis z jednání ŠR dne 19. 10. 2017 doc 30. 11. 2017
Zápis z jednání ŠR dne 20. 10. 2016 doc 2. 11. 2016
Zápis z jednání ŠR dne 8. 10. 2015 doc 5. 11. 2015
Zápis z jednání ŠR dne 7. 2. 2012 pdf 20. 2. 2012
Zápis z jednání ŠR dne 4. 10. 2012 pdf 20. 10. 2012
Zápis z jednání ŠR dne 21. 2. 2013 pdf 4. 3. 2013