ŠKOLIČKA 2015/2016

Leták Školička 2016/2017 (pdf)

Letošní Školičku jsme zahájili ve středu 2. listopadu 2016 od 15:30. Setkání se zúčastnilo několik desítek dětí a rodičů, pro které program připravily garantky Mgr. Alena Rojíková a Mgr. Marika Palivcová. Tradičně se však na programu podílí řada dalších pedagogů z obou stupňů školy; součástí prvního setkání byla beseda s Mgr. Zuzanou Ledvinovou na téma školní zralosti. Školička_1617.jpg

Hlavním smyslem školního programu Školička je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s budoucími třídními učitelkami a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.

Školičku nabízíme již několik let, za dobu její existence programem prošly stovky dětí, kterým jsme při pravidelných měsíčních setkáních pomáhali rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí 1. třídy.

Součástí našeho programu jsou některé doprovodné akce; například přednáška Mgr. Elišky Dyršmídové o problematice výuky počátečního čtení (genetická metoda a analyticko - syntetická), ukázková hodina anglického jazyka s žáky školy a Mgr. Šárkou Divišovou, beseda o školní zralosti s Mgr. Zuzanou Ledvinovou, rozvoj řečových dovedností s Mgr. Pavlínou Jirkovskou. Přednášky organizujeme souběžně s programem pro předškoláky (začátek cca v 15:35, sledujte kalendář akcí). Rodičovská kavárna se koná ve středu 1. března 2017.

Jak jsme již naznačili, Školičky jsou předem naplánovaná setkání, která 01-03-2017-rodicovska-kavarna.jpgvedou pedagogové s kvalifikací pro 1. stupeň a zároveň budoucí třídní učitelky. Setkání probíhají v přátelském duchu; kromě výše uvedených cílů je součástí práce také dramatická výchova, zpěv a pohybová příprava, práce s keramikou. Na konci každé Školičky se s rodiči domlouváme na programu dalšího setkání, takže sami rodiče mohou posoudit, zda se zúčastní i dalšího setkání nebo tzv. vynechají, v některých případech je zapotřebí také příprava na Školičku - vybavení určitým materiálem, pomůckami.

První Školička ve středu 2. listopadu 2016 od 15:30 v budově školy.

Přehled dalších termínů: 7. prosince 2016, 4. ledna, 1. února a 1. března 2017 od 15:30 hodin (sledujte také Kalendář)

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018: čtvrtek, pátek 6. a 7. dubna 2017

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků: upřesníme

Rubrika Školička bude průběžně naplňována aktualitami, v případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat ředitele školy emailem na reditel@1zsrako.cz nebo telefonicky 725 399 299.

Fotografie z prvního setkání, které se konalo ve středu 2. listopadu 2016, najdete ve fotogalerii.

Ze Školičky 2. 11. 2016