ŠKOLIČKA 2018/2019

Letošní Školičku zahajujeme ve středu 7. listopadu 2018 od 15:30. SetkáníŠkolička_1819.jpg připravují garantky Mgr. Alena Rojíková a Mgr. Marika Palivcová, tradičně se však na programu podílí řada dalších pedagogů z obou stupňů školy.

TERMÍNY: 7. listopadu, 6. prosince 2017, 3. ledna, 7. února, 7. března, 30. května 2018 od 15:30 v budově školy (Martinovského 153, 269 01 Rakovník)

Součástí jsou doprovodné akce pro rodiče. Připravujeme besedy, ukázkovou hodinu a další. V minulém roce se na doprovodném programu podílely Mgr. Zuzana Ledvinová, Mgr. Eliška Dyršmídová, Rebecca Cusack, Mgr. Pavlína Jirkovská, Mgr. Milena Mouchová, Mgr. Martina Vorlová a Mgr. Alice Jendelová. S většinou se potkáte také během Školičky ve školním roce 2018/2019.

  • Beseda o školní zralosti s Mgr. Zuzanou Ledvinovou 7. 11. 2018
  • Ukázková hodina anglického jazyka s žáky školy a Rebeccou Cusack 5. 12. 2018
  • Přednáška Mgr. Elišky Dyršmídové o metodách výuky počátečního čtení 9. 1. 2019
  • Problematika rozvoje řečových dovedností s Mgr. Pavlínou Jirkovskou 6. 2. 2019
  • Rodičovská kavárna 6. 3. 2019 (všechny doprovodné akce souběžně s programem pro předškoláky, tj. začátek cca v 15:35)

Hlavním smyslem školního programu Školička je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s pedagogy a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.

Školičku nabízíme již několik let, za dobu její existence programem prošly stovky dětí, kterým jsme při pravidelných měsíčních setkáních pomáhali rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí 1. třídy.

Jak jsme již naznačili, Školičky jsou předem naplánovaná setkání, která vedou pedagogové s kvalifikací pro 1. stupeň. Setkání probíhají v přátelském duchu; kromě výše uvedených cílů je součástí práce také dramatická výchova, zpěv a pohybová příprava, práce s keramikou. Na konci každé Školičky se s rodiči domlouváme na programu dalšího setkání, takže sami rodiče mohou posoudit, zda se zúčastní i dalšího setkání nebo tzv. vynechají, v některých případech je zapotřebí také příprava na Školičku - vybavení určitým materiálem, pomůckami.

První Školička ve středu 7. listopadu 2018 od 15:30 v budově školy.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020: čtvrtek, pátek 4. a 5. dubna 2019

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků: upřesníme

Rubrika Školička bude průběžně naplňována aktualitami, v případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat ředitele školy emailem na reditel@1zsrako.cz nebo telefonicky 725 399 299.