SBĚROVÁ A RECYKLAČNÍ SOUTĚŽ 2016/2017

Vyhlašujeme 6. ročník celoroční sběrové soutěže zaměřené na sběr a recyklaci starého papíru, drobného elektrozařízení, baterií a PET víček.

1. Soutěže se může zúčastnit každý žák během celého školního roku.
2. Žáci sbírají body za každý kilogram nebo kus dle seznamu uvedeného níže
3. Bodové hodnocení žáků se bude započítávat také do soutěže kolektivu tříd.
4. Průběžné výsledky jednotlivých žáků nebo tříd budou vyvěšeny na nástěnkách v přízemí a 1. patře školy, popřípadě webu 1. ZŠ.
5. Celkové vyhodnocení soutěže se uskuteční na konci školního roku, nejlepší sběrači školy a nejlepší kolektivy budou odměněni. Mimořádná aktivita ve sběrové soutěži může být podkladem pro udělení pochvaly.
7. Garantkou akce je Mgr. Marvanová - marcela.marvanova@1zsrako.cz

  • Sběr papíru 1 kg = 2body
  • Sběr baterií 1 ks = 1bod
  • Sběr drobného elektrozařízení 1 ks = 5 bodů
  • Sběr víček od PET lahví 5 ks = 1bod

Je určen sběrový den: pondělí od 7:30- do 7:50 poprvé od 5. 10. 2015 ve dvoře školy (garáž) - (popř. jinak dle domluvy s třídním učitelem)

Papír odevzdávejte zvážený a pečlivě svázaný, popsaný jménem a hmotností. Baterie a PET víčka odevzdávejte popsané jménem a počtem kusů.

Doporučujeme dobře prostudovat také tyto materiály