PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

  • Ředitel školy: Mgr. Karel Folber
  • Zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně: Mgr. Milena Mouchová
  • Netřídní učitelé: Mgr. Martin Donát, Mgr. Jitka Brabcová, Mgr. Barbora Polcarová, Mgr. Milena Fridrichová, Rebeca Cusack
  • Vychovatelky školní družiny: Romana Srbecká (vedoucí vychovatelka), Mgr. Pavla Bolfiková, Irena Hlavsová, Eva Janotová, Blanka Mudrová DiS.,
  • Školnice: Danuta Šímová
  • Ekonomka školy: Radka Severinová
  • Provozní zaměstnanci: Pavlína Jakubův, Jana Vostrá, Věra Žáčková, Martina Benešová
  • Asistenti pedagoga: Mgr. Pavla Bolfiková, Eva Janotová, Marie Dudáčková, Blanka Mudrová, DiS.

Třída

Třídní učitel

Učebna

Třída

Třídní učitel

Učebna

I. A

Mgr. Marika Palivcová

5

V. B

Mgr. Pavlína Jirkovská

22

I. B

Mgr. Alena Rojíková

7

VI. A

PaedDr. Květa Emingerová

23

II. A

Mgr. Ivana Hejdová

* Om

VI. B

Mgr. Robert Chytrý

16

II. B

Mgr. Eliška Dyršmídová

3

VII. A

Mgr. Martina Vorlová

12

II. C

Mgr. Zuzana Ledvinová

*Om1

VII. B

Mgr. Marcela Skučková

26

III. A

Mgr. Jana Erlebachová

13

VIII. A

Mgr. Alice Jendelová

21

III. B

Mgr. Irena Šimková

9

VIII. B

Mgr. Dana Rabová

17

IV. A

Mgr. Jolana Khunová

6

IX. A

Mgr. Pavla Pešková

25

IV. B

Mgr. Barbora Bayerová

24

IX. B

Mgr. Šárka Divišová

29

V. A

Mgr. Michala Poulová

19

     

* Om - Omáčkovna přízemí, * Om1 – 1. patro Omáčkovny

Učebny č. 1 - 10 přízemí, č. 11 - 19 1. patro, č. 21 - 29 2. patro

V případě, že byste danou učebnu hledali, neváhejte se obrátit ve vrátnici školy na pana Miroslava Severina.