PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

  • Ředitel školy: Mgr. Bc. Karel Folber
  • Zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně: Mgr. Milena Mouchová
  • Netřídní učitelé: Mgr. Martin Donát, Mgr. Eliška Dyršmídová, Mgr. Markéta Křikavová, Petr Kýzl, Bc. Tereza Malá, Mgr. Markéta Marková, Mgr. Barbora Polcarová, Mgr. Michala Poulová, Rebecca Elizabeth Cusack
  • Vychovatelky školní družiny: Romana Srbecká (vedoucí vychovatelka), Irena Hlavsová, Eva Janotová, Bc. Lenka Perglová, Blanka Mudrová DiS., Bc. Lenka Perglová
  • Školní speciální pedagog: Mgr. Michala Poulová
  • Školní metodik prevence: Mgr. Robert Chytrý
  • Asistenti pedagoga: Zdeňka Gregorová, Marie Dudáčková, Blanka Mudrová, DiS., Radka Starová
  • Školnice: Danuta Šímová
  • Ekonomka školy: Radka Severinová
  • Provozní zaměstnanci: Pavlína Jakubův, Jana Vostrá, Věra Žáčková, Martina Benešová

Třída

Třídní učitel

Učebna

Třída

Třídní učitel

Učebna

I. A

Mgr. Zuzana Ledvinová

Om1

V. B

Mgr. Pavla Pešková

24

I. B

Mgr. Barbora Bayerová

Om

VI. A

Mgr. Šárka Divišová

29

II. A

Mgr. Marika Palivcová

5

VI. B

Mgr. Jitka Brabcová

27

II. B

Mgr. Alena Rojíková

7

VII. A

PaedDr. Květa Emingerová

23

III. A

Mgr. Ivana Hejdová

19

 

VII. B

Mgr. Robert Chytrý

16

III. B

Mgr. Petra Kůsová

3

VIII. A

Mgr. Martina Vorlová

12

III. C

Mgr. Pavlína Jirkovská

22

VIII. B

Mgr. Marcela Skučková

26

IV. A

Mgr. Jana Erlebachová

13

IX. A

Mgr. Alice Jendelová

21

IV. B

Mgr. Irena Šimková

9

IX. B

Mgr. Dana Rabová

17

V. A

Mgr. Jolana Khunová

6

     

* Om - Omáčkovna přízemí, * Om1 – 1. patro Omáčkovny

Učebny č. 1 - 10 přízemí, č. 11 - 19 1. patro, č. 21 - 29 2. patro

V případě, že byste danou učebnu hledali, neváhejte se obrátit ve vrátnici školy na pana Miroslava Severina.