Seznam pobytových akcí ve školním roce 2016/2017

Název akce Termín konání Vedoucí akce Ročník
Adaptační kurz září Robert Chytrý 6. třídy
Lyžařský kurz pro 1. stupeň leden Martin Donát 4. - 5. třída
Lyžařský kurz pro 2. stupeň únor Robert Chytrý 7. třídy (případně doplněno 6. - 8. ročníkem)
Cyklistický kurz květen Pavla Pešková 8. - 9. ročník (případně doplněno 6. - 7. ročníkem)
Lyžařský kurz pro 1. stupeň leden Martin Donát 1. - 3. třída