OVOCE DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉKO

Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a ovoce_skol.jpgzeleniny.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají žáci 1. - 5. ročníku zcela zdarma.

Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla, balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů.

Škola má na dodávky ovoce a zeleniny v rámci uvedeného projektu uzavřenou smlouvu se společností Bovys.

Více informací o projektu naleznete na www.ovocedoskol.eu.

Distribuci školního mléka zajišťujeme na základě smlouvy uzavřené sskolni_mleko.jpg společností Laktea. Zájemcům, kteří si školní mléko objednají a zaplatí, rozdáváme mléčné výrobky v recepci školy, příp. se o distribuci stará třídní učitelka.