OSTATNÍ PROJEKTY

Efektivní škola

Od 1. září 2016 realizujeme projekt Efektivní škola, který jePlakát_OP_VVV.jpg financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Podrobnosti o realizaci projektu Efektivní škola budeme průběžně zveřejňovat. Díky projektu můžeme podpořit: činnost školního speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, rozvoj čtenářských dovedností prostřednictvím realizace čtenářských klubů, věnovat se budeme též prevenci školního neúspěchu cestou doučování a přípravě žáků na vyučování, stejně jako rozvoji klíčových kompetencí v klubu zábavné logiky a deskových her.

Cesta ke kvalitě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo podporu našeho projektu Cesta ke kvalitě, kterým jsme se přihlásili do Výzvy č. 56 zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání včetně matematiky.

Více v samostatném článku

Řemeslo má zlaté dno

Na konci prázdnin v roce 2015 jsme podali žádost o finanční podporu projekt1.pngindividuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve Výzvě 57 jsme uspěli s projektem Řemeslo má zlaté dno.

Výzva 57 byla vyhlášena v prázdninovém období. Projekt jsme proto také s ohledem na předpokládanou náročnost předchozího projektu (o Výzvě 56 píšeme v samostatném článku) koncipovali střídměji, převážná část z celkové dotace ve výši 212 481,- Kč bude směřovat na rozvoj technických dovedností žáků druhého stupně.

Školní arboretum

Jsme autoři projektu s názvem Školní arboretum, který byl realizován s přispěním Středočeského kraje, Fondu životního prostředí a zemědělství. Více čtěte v článku věnovaném dokončení arboreta.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 se stala v projektu s názvem „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“ jednou z partnerských škol Střední průmyslové školy, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II.

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech.

Více informací o projektu najdete v přiloženém souboru. (doc, 3 MB)

V rámci kroužku jsme nabídli na začátku školního roku 2013/2014 žákům dva zajímavé kroužky - informaci jsme zveřejnili v samostatném článku.