KROUŽKY

Centra Volnočasových Aktivit

NEBUĎTE DOMA! TĚŠÍME SE, ŽE BUDETE TRÁVIT VOLNÝ ČAS S NÁMI!

Aktualizováno 20. 3. 2017: Od druhého pololetí začínají pracovat další kroužky pořádané v rámci projektu Efektivní škola. Více informací o těchto aktivitách najdete v samostatném článku. Dále také v rubrice Ostatní projekty.

Zahájili jsme přijímání do letošních kroužků. Jako první přišly na řadu sportovní, které již čtvrtým rokem po sobě organizujeme ve spolupráci s ostatními základními školami v rámci projektu podpořeného zřizovatelem, Městem Rakovník (čtěte více). Postupně přibyly kroužky další, takže nabídka je bohatá a každý si může vybrat.

Na co se také můžete těšit? Pokračovat budou kurzy animace, které jsme rovněž za podpory zřizovatele pořádali premiérově v loňském roce. Novinkou je kroužek vaření, který probíhá v nově vybavené kuchyňce.

PŘIHLÁŠKY NA LETOŠNÍ KROUŽKY K DISPOZICI TAKÉ NA VRÁTNICI ŠKOLY.

Pod hlavičkou školního projektu CVAk, tedy plakat_1617.jpgCentru Volnočasových Aktivit, budeme i ve školním roce 2016/2017 nabízet kroužky sportovní, umělecké a taneční. Většinu aktivit organizují budou organizovat naši učitelé, ovšem žákům umíme doporučit i další kroužky, které v prostorách školy organizují externí subjekty a s nimiž máme dobré zkušenosti.

Jak bylo řečeno výše, v rámci společného projektu základních škol v Rakovníku se nabídka rozrostla o dalších osm sportovních kroužků. Přihlášení do nich je možné do 19. září, kroužky začínají pracovat na konci září. V případě volné kapacity budeme do těchto kroužků přijímat i v průběhu roku. V samostatném článku najdete přihlášky a plakát s informacemi.

V případě, že se kroužek nenaplní, vyhrazujeme si právo jej neotevřít.

Pokračujeme také v dalším úspěšném kroužku realizovaném za podpory Města Rakovník v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno. Veškeré přihlášky jsou k dispozici v infokoutku.

Plakát_kroužky_1617.jpgCVAk má za úkol nabízet žákům zajímavé činnosti, které je budou rozvíjet, nabídnou smysluplné využití volného času jako protiváhu k sedavým, v poslední době stále častějším, činnostem dětí. Nabídku činností se snažíme vždy přizpůsobit poptávce žáků a rodičů. Máte-li námět na vhodný kroužek, neváhejte nás informovat. Stejně tak vítáme všechny dobrovolníky pro pravidelné činnosti našich žáků. Zelenou u nás mají rovněž subjekty realizující se na poli volnočasové péče - ještě máme volnou kapacitu v malé tělocvičně.

Název kroužku Místo konání Termín Vedoucí Přihláška
Florbal dívek 6. - 9. r. 1. ZŠ Rakovník pátek 14:00- 15:00 Mgr. Robert Chytrý

Přihláška (doc)

Přihláška (pdf)

Atletika pro 1. - 3. ročník 1. ZŠ Rakovník čtvrtek14:30 - 15:30 Mgr. Barbora Bayerová
Gymnastika pro 1. - 3. ročník 2. ZŠ Rakovník čtvrtek 15:15 - 16:15 Mgr. Jiří Kotlík
Volejbal 5. - 7. ročníku 2. ZŠ Rakovník pondělí 15:30 - 17:00 Zbyněk Stružka
Basketbal 4. - 9. ročníku 2. ZŠ Rakovník úterý 15:30 - 16:30 Mgr. Martina Levová
Volejbal 7. - 9. ročníku 3. ZŠ Rakovník středa 14:30 - 15:30 Mgr. Šárka Horníková
Florbal 6. - 9. ročníku 3. ZŠ Rakovník čtvrtek 14:50 - 15:50 Mgr. Petr Zrubec
Gymnastika 1. - 5. ročník 3. ZŠ Rakovník úterý 14:30 - 15:30 Mgr. Tomáš Pavlíček
Řemeslná dílna se zaměřením na práci s keramikou keramická dílna 1. ZŠ středa 13:00 - 14:30 (1 x za 14 dní; lichý týden; první schůzka ve středu 5. 10. od 13 hodin) Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Alice Pazderová

Přihláška (doc)

Přihláška (pdf)

Ekologická dílna a dřevodílna dřevodílna 1. ZŠ Rakovník středa 13:00 - 14:30 (1 x za 14 dní; sudý týden; první schůzka ve středu 5. 10. od 13 hodin) Mgr. Martin Donát
Šikovné ruce 1. ZŠ Rakovník Úterý 12:40 - 13:25 Mgr. Alena Rojíková

Přihláška (doc)

Přihláška (pdf)

Kytara - začátečníci 1. ZŠ Rakovník Čtvrtek 13:00 - 13:45 Mgr. Zuzana Ledvinová
Kytara - mírně pokročilí 1. ZŠ Rakovník Úterý 13:45 - 14:30 Mgr. Zuzana Ledvinová
Kytara - pokročilí 1. ZŠ Rakovník Čtvrtek 14:00 - 14:45 Mgr. Zuzana Ledvinová
Sportovní kroužek pro 2. - 3. třídu 1. ZŠ Rakovník Pondělí 12:40 - 13:25 Mgr. Marika Palivcová
Sportovní kroužek pro 3. - 5. třídu - dívky (taneční) 1. ZŠ Rakovník Čtvrtek 12:40 - 13:25 Mgr. Marika Palivcová
Sportovní kroužek pro 4. - 5. třídu 1. ZŠ Rakovník Čtvrtek 12:40 - 13:25 Mgr. Barbora Bayerová
Sportovní kroužek pro 1. třídu 1. ZŠ Rakovník Pátek 11:45 - 12:30 Mgr. Ivana Hejdová
Sportovní kroužek pro 1. třídu 1. ZŠ Rakovník Pondělí 11:45 - 12:30 Mgr. Ivana Hejdová
Kroužek vaření 1. ZŠ Rakovník Středa 13:30 - 16:00 (1 x za 14 dní) Mgr. Jolana Khunová
Brousíme si jazýček 1. ZŠ Rakovník Pátek 7:00 - 7:45 nebo 13:00 - 13:45 Mgr. Pavlína Jirkovská
Zdravotní kroužek 1. ZŠ Rakovník Pondělí 14:00 - 14:45 Mgr. Pavlína Jirkovská
Kroužek florbalu 1. ZŠ Rakovník Středa 13:00 - 13:45 Mgr. Robert Chytrý