KROUŽKY

Centra Volnočasových Aktivit

NEBUĎTE DOMA! TĚŠÍME SE, ŽE BUDETE TRÁVIT VOLNÝ ČAS S NÁMI!

Aktualizováno 6. 9. 2018:

V předchozím školním roce pracovalo několik kroužků v rámci projektu Efektivní škola. Více informací o těchto aktivitách najdete v samostatném článku, dále také v rubrice Ostatní projekty. S některými kroužky počítáme také pro tento rok. Projekt Efektivní škola jsme ukončili k 31. 8. 2018, ovšem od září pokračujeme navazujícím projektem Efektivní škola II a počítáme s organizováním čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her nebo třeba s klubem konverzace v AJ (přihlášky a další informace připravujeme).

Osvědčila se spolupráce se společností Veselá věda, ze které vzešel badatelský kroužek pro žáky 1. stupně. Přihlášení je možné i letos prostřednictvím internetových stránek www.veselaveda.cz, kde se po kliknutí na "Přihlášky" zobrazí rozklikávací nabídka kroužků po celé republice - dále budete pokračovat volbou naší školy. Badatelský kroužek bude probíhat každé úterý od 14:15 hodin a od 15:15 hodin.

Zahájili jsme přijímání do letošních kroužků. Jako první přišly na řadu sportovní, které již šestým rokem po sobě organizujeme ve spolupráci s ostatními základními školami v rámci projektu podpořeného zřizovatelem, Městem Rakovník (čtěte více). Postupně přibyly kroužky další, takže nabídka je bohatá a každý si může vybrat.

Pokračovat budou kurzy animace, které rovněž za podpory zřizovatele pořádáme od roku 2015. Jeden z žákovských filmů můžete zhlédnout na youtube. Hitem posledních dvou let byl kroužek vaření - bude pracovat rovněž letos, rozrůstá se také členská základna kytaristů, kteří nacvičují pod vedením Mgr. Zuzany Ledvinové.

PŘIHLÁŠKY NA LETOŠNÍ KROUŽKY K DISPOZICI TAKÉ NA VRÁTNICI ŠKOLY.

Pod hlavičkou školního projektu CVAk, tedy Centru Volnočasových Aktivit, budeme i ve školním roce 2018/2019 nabízet kroužky sportovní, umělecké a taneční. Většinu aktivit budou organizovat naši učitelé, ovšem žákům můžeme doporučit i další kroužky, které v prostorách školy organizují externí subjekty a s nimiž máme dobré zkušenosti.

Jak bylo řečeno výše, v rámci společného projektu základních škol v Rakovníku se nabídka rozrostla o dalších osm sportovních kroužků. Přihlášení do nich je možné do 21. září, kroužky začínají pracovat na začátku října. V případě volné kapacity budeme do těchto kroužků přijímat i v průběhu roku. V samostatném článku najdete přihlášky a plakát s informacemi.

V případě, že se kroužek nenaplní, vyhrazujeme si právo jej neotevřít.

Pokračujeme také v dalším úspěšném kroužku realizovaném za podpory Města Rakovník v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno. Veškeré přihlášky jsou k dispozici v infokoutku.

Choďte do kroužků
CVAk má za úkol nabízet žákům zajímavé činnosti, které je budou rozvíjet, nabídnou smysluplné využití volného času jako protiváhu k sedavým, v poslední době stále častějším, činnostem dětí. Nabídku činností se snažíme vždy přizpůsobit poptávce žáků a rodičů. Máte-li námět na vhodný kroužek, neváhejte nás informovat. Stejně tak vítáme všechny dobrovolníky pro pravidelné činnosti našich žáků. Zelenou u nás mají rovněž subjekty realizující se na poli volnočasové péče - ještě máme volnou kapacitu v malé tělocvičně.

V případě kroužků s nevyplněným termínem jde o kroužky Efektivní školy, ke kterým podrobnosti teprve připravujeme.

 

Název kroužku Místo konání Termín Vedoucí Přihláška
Florbal dívek 6. - 9. r. 1. ZŠ Rakovník pátek 14:00- 15:00 Mgr. Robert Chytrý, Mgr. Markéta Křikavová

Přihláška (odkaz na samostatný článek, ve kterém najdete i přihlášku)

Atletika pro 1. - 3. ročník 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 14:30 - 15:30 Mgr. Ivana Hejdová, Mgr. Marika Palivcová
Gymnastika pro 1. - 3. ročník 2. ZŠ Rakovník čtvrtek 15:25 - 16:15 Mgr. Jiří Kotlík
Volejbal 5. - 7. ročníku 2. ZŠ Rakovník pondělí 17:30- 19:00 Zbyněk Stružka
Basketbal 4. - 9. ročníku dívek, chlapci 4. - 6. ročník 2. ZŠ Rakovník úterý 15:30 - 16:30 Mgr. Martina Levová
Volejbal 7. - 9. ročníku 3. ZŠ Rakovník čtvrtek 14:30 - 15:30 Mgr. Šárka Horníková
Florbal 6. - 9. ročníku 3. ZŠ Rakovník pátek 14:00 - 15:00 Mgr. Petr Zrubec
Gymnastika 1. - 5. ročník 3. ZŠ Rakovník úterý 14:45 - 15:45 Mgr. Tomáš Pavlíček
Řemeslná dílna se zaměřením na práci s keramikou keramická dílna 1. ZŠ pondělí 13:30 - 14:30 (1 x za 14 dní)  Mgr. Jolana Khunová, Mgr. Irena Šimková

Přihláška (doc)

Přihláška (pdf)

Ekologická dílna a dřevodílna dřevodílna 1. ZŠ Rakovník středa 13:00 - 14:30 (1 x za 14 dní)  Mgr. Martin Donát
Šikovné ruce 1. ZŠ Rakovník pondělí 12:40 - 13:20  Mgr. Alena Rojíková

Přihláška (doc)

Přihláška (pdf)

Kytara - začátečníci 1. ZŠ Rakovník pondělí 14:15 - 15:00 Mgr. Zuzana Ledvinová
Kytara II 1. ZŠ Rakovník pondělí 13:15 - 14:00 Mgr. Zuzana Ledvinová
Kytara III 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 15:30 - 16:00 Mgr. Zuzana Ledvinová
Sportovní hry pro 2. ročník 1. ZŠ Rakovník pondělí 12:40 - 13:25 Mgr. Marika Palivcová
Sportovní kroužek pro 3. - 5. třídu - dívky (taneční) 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 12:40 - 13:25 Mgr. Marika Palivcová
Sportovní kroužek pro 4. - 5. třídu 1. ZŠ Rakovník

čtvrtek 12:40 - 13:25

pátek 12:40 - 13:25

Mgr. Ivana Hejdová
Sportovní kroužek pro 1. ročník 1. ZŠ Rakovník pátek 11:45 - 12:30 Mgr. Barbora Bayerová
Kroužek vaření 1. ZŠ Rakovník středa 13:30 - 16:00 (1 x za 14 dní) Mgr. Jolana Khunová, Mgr. Petra Kůsová
Zdravotnický kroužek 1. ZŠ Rakovník

pátek 13:00 - 13:45

Mgr. Pavlína Jirkovská
Kroužek florbalu pro chlapce 6. - 9. ročníku 1. ZŠ Rakovník středa 13:00 - 14:00 Mgr. Robert Chytrý
Brousíme si jazýček 1.ZŠ Rakovník pondělí 7:00 - 7:45  Mgr. Pavlína Jirkovská
Brousíme si jazýček 1.ZŠ Rakovník pondělí 13:00 - 13:45  Mgr. Pavlína Jirkovská
Dramatický kroužek 1. ZŠ Rakovník středa 13:30 - 15:00  Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Alice Jendelová
Příprava na přijímací zkoušky 1. ZŠ Rakovník úterý 15:15 - 15:55 (probíhá od 16. 10 do 22. 1., více zde) Mgr. Alice Jendelová
Kroužek anglického jazyka pro 1. ročník 1. ZŠ Rakovník pondělí 11:45 - 12:30 Mgr. Šárka Divišová
Badatelský kroužek (v rámci spolupráce s Veselou vědou) 1. ZŠ Rakovník úterý 14:15 - 15:15 externí vedoucí
Čtenářský klub pro žáky 6. - 9. ročníku 1. ZŠ Rakovník  středa 13:15 - 14:45 Mgr. Pavla Pešková a Mgr. Alice Jendelová

V případě těchto kroužků jde o aktivity realizované v rámci projektu Efektivní škola II. Konání bude upřesněno učiteli.

 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 1. - 5. ročníku 1. ZŠ Rakovník bude realizován až ve 2. pololetí Mgr. Marika Palivcová
Klub konverzace v anglickém jazyce 1. ZŠ Rakovník bude realizován až ve 2. pololetí  
Doučování žáků 6. - 9. ročníku ohrožených školním neúspěchem 1. ZŠ Rakovník bude realizováno až ve 2. pololetí  

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici také u pana vrátného.