KROUŽKY

Centra Volnočasových Aktivit

NEBUĎTE DOMA! TĚŠÍME SE, ŽE BUDETE TRÁVIT VOLNÝ ČAS S NÁMI!

Aktualizováno 8. 9. 2017:

Od druhého pololetí předchozího školního roku pracovalo několik kroužků v rámci projektu Efektivní škola. Více informací o těchto aktivitách najdete v samostatném článku. Dále také v rubrice Ostatní projekty. S některými kroužky počítáme také pro tento rok.

Nově nabízíme ve spolupráci se společností Veselá věda badatelský kroužek pro žáky 1. stupně. Přihlášení je možné prostřednictvím internetových stránek www.veselaveda.cz, kde se po kliknutí na "Přihlášky" zobrazí rozklikávací nabídka kroužků po celé republice - dále budete pokračovat volbou naší školy.

Zahájili jsme přijímání do letošních kroužků. Jako první přišly na řadu sportovní, které již pátým rokem po sobě organizujeme ve spolupráci s ostatními základními školami v rámci projektu podpořeného zřizovatelem, Městem Rakovník (čtěte více). Postupně přibyly kroužky další, takže nabídka je bohatá a každý si může vybrat.

Na co se také můžete těšit? Pokračovat budou kurzy animace, které rovněž za podpory zřizovatele pořádáme od roku 2015. Jeden z loňských filmů můžete zhlédnout na youtube. Novinkou a současně hitem loňského roku byl kroužek vaření - bude pracovat rovněž letos.

PŘIHLÁŠKY NA LETOŠNÍ KROUŽKY K DISPOZICI TAKÉ NA VRÁTNICI ŠKOLY.

Pod hlavičkou školního projektu CVAk, tedy Centru Volnočasových Aktivit, budeme i ve školním roce 2017/2018 nabízet kroužky sportovní, umělecké a taneční. Většinu aktivit budou organizovat naši učitelé, ovšem žákům můžeme doporučit i další kroužky, které v prostorách školy organizují externí subjekty a s nimiž máme dobré zkušenosti.

Jak bylo řečeno výše, v rámci společného projektu základních škol v Rakovníku se nabídka rozrostla o dalších osm sportovních kroužků. Přihlášení do nich je možné do 18. září, kroužky začínají pracovat na přelomu měsíce. V případě volné kapacity budeme do těchto kroužků přijímat i v průběhu roku. V samostatném článku najdete přihlášky a plakát s informacemi.

V případě, že se kroužek nenaplní, vyhrazujeme si právo jej neotevřít.

Pokračujeme také v dalším úspěšném kroužku realizovaném za podpory Města Rakovník v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno. Veškeré přihlášky jsou k dispozici v infokoutku.

Plakát_kroužky_1718.jpgCVAk má za úkol nabízet žákům zajímavé činnosti, které je budou rozvíjet, nabídnou smysluplné využití volného času jako protiváhu k sedavým, v poslední době stále častějším, činnostem dětí. Nabídku činností se snažíme vždy přizpůsobit poptávce žáků a rodičů. Máte-li námět na vhodný kroužek, neváhejte nás informovat. Stejně tak vítáme všechny dobrovolníky pro pravidelné činnosti našich žáků. Zelenou u nás mají rovněž subjekty realizující se na poli volnočasové péče - ještě máme volnou kapacitu v malé tělocvičně.

Název kroužku Místo konání Termín Vedoucí Přihláška
Florbal dívek 6. - 9. r. 1. ZŠ Rakovník pátek 14:00- 15:00 Mgr. Robert Chytrý

Přihláška (odkaz na samostatný článek, ve kterém najdete i přihlášku)

Atletika pro 1. - 3. ročník 1. ZŠ Rakovník čtvrtek14:30 - 15:30 Mgr. Barbora Bayerová
Gymnastika pro 1. - 3. ročník 2. ZŠ Rakovník čtvrtek 15:25 - 16:15 Mgr. Jiří Kotlík
Volejbal 5. - 7. ročníku 2. ZŠ Rakovník pondělí 17:00 - 18:30 Zbyněk Stružka
Basketbal 4. - 9. ročníku dívek, chlapci 4. - 6. ročník 2. ZŠ Rakovník úterý 15:30 - 16:30 Mgr. Martina Levová
Volejbal 7. - 9. ročníku 3. ZŠ Rakovník středa 14:30 - 15:30 Mgr. Šárka Horníková
Florbal 6. - 9. ročníku 3. ZŠ Rakovník čtvrtek 14:00 - 15:00 Mgr. Petr Zrubec
Gymnastika 1. - 5. ročník 3. ZŠ Rakovník úterý 14:45 - 15:45 Mgr. Tomáš Pavlíček
Řemeslná dílna se zaměřením na práci s keramikou keramická dílna 1. ZŠ pondělí 13:30 - 15:00 (1 x za 14 dní) Mgr. Jolana Khunová, Mgr. Irena Šimková

Přihláška (doc)

Přihláška (pdf)

Ekologická dílna a dřevodílna dřevodílna 1. ZŠ Rakovník středa 13:15 - 14:45 (1 x za 14 dní) Mgr. Martin Donát
Šikovné ruce 1. ZŠ Rakovník Úterý 11:45 - 12:30 Mgr. Alena Rojíková

Přihláška (doc)

Přihláška (pdf)

Kytara - začátečníci 1. ZŠ Rakovník pondělí 14:00 - 14:45 Mgr. Zuzana Ledvinová
Kytara - mírně pokročilí 1. ZŠ Rakovník Úterý 13:15 - 14:00 Mgr. Zuzana Ledvinová
Kytara - pokročilí 1. ZŠ Rakovník Čtvrtek 14:15 - 15:00 Mgr. Zuzana Ledvinová
Sportovní hry pro 1. ročník 1. ZŠ Rakovník Pondělí 12:40 - 13:25 Mgr. Marika Palivcová
Sportovní kroužek pro 3. - 5. třídu - dívky (taneční) 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 12:40 - 13:25 Mgr. Marika Palivcová
Sportovní kroužek pro 3. - 5. třídu 1. ZŠ Rakovník Čtvrtek 12:40 - 13:25 Mgr. Barbora Bayerová
Sportovní kroužek pro 2. třídu 1. ZŠ Rakovník Pátek 11:45 - 12:30 Mgr. Ivana Hejdová
Kroužek vaření 1. ZŠ Rakovník Středa 13:30 - 16:00 (1 x za 14 dní) Mgr. Jolana Khunová
Zdravotnický kroužek 1. ZŠ Rakovník

Pondělí 

13:00 - 13:45

Mgr. Pavlína Jirkovská
Kroužek florbalu 1. ZŠ Rakovník Středa 13:00 - 14:00 Mgr. Robert Chytrý
Brousíme si jazýček 1.ZŠ Rakovník Úterý     7:00 -  7:40 Mgr. Pavlína Jirkovská
Brousíme si jazýček 1.ZŠ Rakovník Úterý      13:00 - 13:40 Mgr. Pavlína Jirkovská
Dramatický kroužek 1. ZŠ Rakovník Středa 1 x za 14 dní, 13:00 - 14:30, začátek 4. 10. Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Alice Jendelová
Čtenářský klub pro žáky 6. - 9. ročníku 1. ZŠ Rakovník Středa 12:45 - 14:15 Mgr. Pavla Pešková a Mgr. Alice Jendelová

V případě těchto kroužků jde o aktivity realizované v rámci projektu Efektivní škola. Nebude-li oznámeno jinak, pracují tyto kroužky v období od září 2017 do ledna 2018.

Přihláška (doc)

Přihláška (pdf)

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 1. - 5. ročníku 1. ZŠ Rakovník Pondělí 13:30 - 15:00 Mgr. Marika Palivcová
Doučování žáků 6. - 9. ročníku ohrožených školním neúspěchem 1. ZŠ Rakovník Pátek 13:00 - 14:00 Mgr. Martina Vorlová
Příprava na vyučování žáků 1. - 5. ročníku ohrožených školním neúspěchem 1. ZŠ Rakovník Úterý 13:00 - 14:00 a středa 6:40 - 7:40 Mgr. Jolana Khunová
Příprava na vyučování žáků 6. - 9. ročníku ohrožených školním neúspěchem 1. ZŠ Rakovník Pátek 13:00 - 14:00 Mgr. Michala Poulová

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici také u pana vrátného.