HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

Organizace školního roku 2017/2018 (pdf)

Organizace školního roku 2018/2019 (pdf)

Organizace školního roku 2016/2017 - kompletní soubor pokynů vydaný MŠMT (pdf)

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu od 13. února 2017 do 19. února 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Svátky

28. září

Den české státnosti

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince

Štědrý den

25. prosince

1. svátek vánoční (Boží hod)

26. prosince

2. svátek vánoční

1. ledna

Nový rok

28. března

Velikonoční pondělí

1. května

Svátek práce

8. května

Den osvobození ČSR

5. července

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. července

Den upálení mistra Jana Husa

Předávání vysvědčení

za 1. pololetí 31. 1. 2017
za 2. pololetí 30. 6. 2017

Pedagogické rady (termíny)

1. pedagogická rada 25. 8. 2016
2. pedagogická rada 31. 8. 2016
3. pedagogická rada 9. 11. 2016
4. pedagogická rada 25. 1. 2017
5. pedagogická rada 19. 4. 2017
6. pedagogická rada 21. 6. 2017

Třídní schůzky
10. 11. 2016 od 15:30 na 1. stupni a 16:00 na 2. stupni; 16:45 třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků
20. 4. 2017 od 15:30 na 1. stupni, na 2. stupni formou konzultací od 16:00 do 18:30

Zápis do 1. ročníku (více zde)
6. 4. 2017 od 14 do 18 hodin
7. 4. 2017 od 14 do 17 hodin

Den otevřených dveří
17. 3. 2017 od 8 hodin (ve školní družině od 14 hodin) - srdečně zveme všechny zájemce o naši práci, zejména rodiče, do vyučovacích hodin i v jiné dny. Prosíme však o předchozí domluvu s vyučujícím.

Pohádková škola
28. 3. 2017 od 13 do 17 hodin v budově školy v Martinovského 153

Začátek Školičky pro budoucí prvňáčky
listopad 2016

Přijímací řízení (více také v rubrice Volba povolání)

Termín přihlášek na obory s talentovou zkouškou 30. 11. 2016
Talentové zkoušky - obory s talentovou zkouškou 2. 1. - 15. 1. 2017 s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konaných v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února, a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna.
Termín přihlášek na SŠ 1. 3. 2017

Mění se termín pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.