HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

Organizace školního roku 2017/2018 (pdf)

Kompletní soubor pedagogicko-organizačních informací 2017/2018 (pdf)

Kompletní soubor pedagogicko-organizačních informací 2018/2019 (pdf)

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu od 19. února 2018 do 25. února 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018 (Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Svátky

28. září

Den české státnosti

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince

Štědrý den

25. prosince

1. svátek vánoční (Boží hod)

26. prosince

2. svátek vánoční

1. ledna

Nový rok

2. dubna

Velikonoční pondělí

1. května

Svátek práce

8. května

Den osvobození ČSR

5. července

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. července

Den upálení mistra Jana Husa

Předávání vysvědčení

za 1. pololetí 31. 1. 2018
za 2. pololetí 29. 6. 2018

Pedagogické rady (termíny)

1. pedagogická rada 28. 8. 2017
2. pedagogická rada 1. 9. 2017
3. pedagogická rada 8. 11. 2017
4. pedagogická rada 24. 1. 2018
5. pedagogická rada 18. 4. 2018
6. pedagogická rada 20. 6. 2018

Třídní schůzky
9. 11. 2017 od 15:30 na 1. stupni a 16:00 na 2. stupni; 16:45 třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků
19. 4. 2018 od 15:30 na 1. stupni, na 2. stupni formou konzultací od 16:00 do 18:30

Zápis do 1. ročníku (více zde)
5. 4. 2018 od 14 do 18 hodin
6. 4. 2018 od 14 do 17 hodin

Den otevřených dveří
16. 3. 2018 od 8 hodin (ve školní družině od 14 hodin) - srdečně zveme všechny zájemce o naši práci, zejména rodiče, do vyučovacích hodin i v jiné dny. Prosíme však o předchozí domluvu s vyučujícím.

Pohádková škola
27. 3. 2018 od 13 do 17 hodin v budově školy v Martinovského 153

Začátek Školičky pro budoucí prvňáčky
listopad 2017

Přijímací řízení (více také v rubrice Volba povolání)

Termín přihlášek na obory s talentovou zkouškou 30. 11. 2017
Talentové zkoušky - obory s talentovou zkouškou 2. 1. - 15. 1. 2018 s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konaných v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února, a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna.
Termín přihlášek na SŠ 1. 3. 2018

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.