HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

Kompletní soubor pedagogicko-organizačních informací 2018/2019 (pdf)

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny: od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: od pondělí 25. února 2019 do neděle 3. března 2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů)

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno ve čtvrtek 31. ledna 2019, za 2. pololetí v pátek 28. června 2019.

Svátky

28. září

Den české státnosti

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince

Štědrý den

25. prosince

1. svátek vánoční (Boží hod)

26. prosince

2. svátek vánoční

1. ledna

Nový rok

2. dubna

Velikonoční pondělí

1. května

Svátek práce

8. května

Den osvobození ČSR

5. července

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. července

Den upálení mistra Jana Husa

Předávání vysvědčení

za 1. pololetí 31. 1. 2019
za 2. pololetí 28. 6. 2019

Pedagogické rady (termíny)

1. pedagogická rada 28. 8. 2018
2. pedagogická rada 1. 9. 2018
3. pedagogická rada 14. 11. 2018
4. pedagogická rada 23. 1. 2019
5. pedagogická rada 24. 4. 2019
6. pedagogická rada 19. 6. 2019

Třídní schůzky

  • Třídní schůzky s rodiči žáků 1. tříd 26. 9. 2018 od 15:30 (ukázková hodina v 1. třídách 19. 9. od 8 hodin)
  • 15. 11. 2018 od 15:30 na 1. stupni a 16:00 na 2. stupni; 16:45 třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků
  • 25. 4. 2019 od 15:30 na 1. stupni, na 2. stupni formou konzultací od 16:00 do 18:30

Zápis do 1. ročníku (více zde)
4. 4. 2019 od 14 do 18 hodin
5. 4. 2019 od 14 do 17 hodin

Den otevřených dveří
15. 3. 2019 od 8 hodin (ve školní družině od 14 hodin) - srdečně zveme DOD_15.3.2019.pngvšechny zájemce o naši práci, zejména rodiče, do vyučovacích hodin i v jiné dny. Prosíme však o předchozí domluvu s vyučujícím.

Pohádková škola
26. 3. 2019 od 13 do 17 hodin v budově školy v Martinovského 153

Začátek Školičky pro budoucí prvňáčky
listopad 2018

Přijímací řízení (více také v rubrice Volba povolání)

Termín přihlášek na obory s talentovou zkouškou 30. 11. 2018
Talentové zkoušky - obory s talentovou zkouškou 2. 1. - 15. 1. 2019 s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konaných v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února, a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna.
Termín přihlášek na SŠ 1. 3. 2019

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.