PŘEHLED POBYTOVÝCH AKCÍ

Kam Kdy Kdo Poznámka
Adaptační kurz 17. - 19. 9. VI. A Račí hrad
Adaptační kurz 19. - 21. 9. VI. B Račí hrad
Zájezd do Velké Británie 24. - 30. 3. 3. 2019  žáci 3. - 9. ročníku  Mgr. Šárka Divišová, Mgr. Marika Palivcová, Mgr. Alice Jendelová,  
Cyklistický kurz 28. - 31. 5.  8. - 9. třídy Mgr. Pavla Pešková, Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Robert Chytrý
Vojtův mlýn  5. - 7. 6.  5. ročník  Mgr. Jolana Khunová, Mgr. Pavla Pešková