PŘEHLED EXKURZÍ A POBYTOVÝCH AKCÍ

Kam Kdy Kdo Poznámka
Adaptační kurz 17. - 19. 9. VI. A Račí hrad
Adaptační kurz 19. - 21. 9. VI. B Račí hrad
ZOO Plzeň 24. 9. 2018 8. ročník Mgr. Rabová, Mgr. Polcarová
 Lidice 4. 10.  V. B  Mgr. Pešková, Mgr. Poulová
Veletrh celoživotního vzdělávání 9. 10.  9. ročník  Mgr. Rabová, Mgr. Jendelová 
Zájezd do Velké Británie 24. - 30. 3. 3. 2019  žáci 3. - 9. ročníku  Mgr. Křikavová, Rebecca Cusack