EU PENÍZE ŠKOLÁM

Jsme zapojeni do výzvy EU peníze školám.penizeskolam.jpg

22. 2. 2013 jsme zahájili druhé výběrové řízení na dodávku vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu EU – peníze školám OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 8. 3 2013 bylo výběrové řízení ukončeno.

  • 8. 3. 2013 bylo výběrové řízení ukončeno
  • 11. 3. 2013 zasedala hodnotící komise
  • 12. 3. 2013 byly vyhlášeny výsledky a oslovili jsme vítěznou firmu
  • připravujeme realizaci aktivit blíže specifikovaných v zakázce
  • dodávka a montáž vybavení proběhne v týdnu od 22. dubna 2013, bude třeba trpělivosti, neboť dojde k částečnému omezení fungování některých učeben
  • poslední dubnový den jsme převzali do užívání veškeré dodané vybavení
  • programy na prevenci rizikového chování proběhly ve dnech 20. - 23. 5. 2013 (část fotografií najdete ve fotogalerii)
  • poslední část programů prevence rizikového chování proběhla v lednu 2014
  • dokončili jsme poslední sady DUMů a blížíme se ke konci projektu
  • REALIZACE PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM BYLA 28. 2. 2014 UKONČENA

Od roku 2011 čerpáme finanční prostředky na základě schváleného projektu Inovace, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2916. V rámci projektu jsme dosud (k 21. 9. 2012) vytvořili ucelené sady vzdělávacích materiálů blíže specifikované v tabulce. Za účelem získání materiálu kontaktujte autora.

Autor/autoři sady Sada vytvořena pro vzdělávací obor Kontakt na autora
PaedDr. Květa Emingerová Anglický jazyk pro 6. - 9. ročník emingerova1zs@seznam.cz
Mgr. Šárka Divišová Anglický jazyk pro 3. - 9. ročník sdivisova@1zsrako.cz
Mgr. Martina Vorlová Český jazyk pro 6. - 9. ročník vorlova.1zs@seznam.cz
Mgr. Milena Mouchová Chemie pro 9. ročník mouchova@1zsrako.cz
Mgr. Marcela Skučková Fyzika pro 6. a 8. ročník m.skuckova@seznam.cz
Bc. Robert Chytrý Občanská a rodinná výchova pro 6. a 8. ročník rchytry@seznam.cz
Mgr. Milena Fridrichová Dějepis pro 6. a 9. ročník fridrichova10@seznam.cz
Mgr. Eliška Dyršmídová Český jazyk pro 2. ročník edyrsmidova@seznam.cz
Mgr. Marcela Marvanová Matematika pro 7. - 9. ročník Marcela.Marvanova@seznam.cz
Mgr. Milena Mouchová Matematika pro 7. ročník mouchova@1zsrako.cz
Mgr. Danuše Šťáhlavská Zeměpis pro 7. a 9. ročník muzida@centrum.cz
Mgr. Libuše Dušková Přírodopis pro 6. - 9. ročník duskova.liba@seznam.cz

Mgr. Karel Folber Německý jazyk pro 7. - 8. ročník reditel@1zsrako.cz
Mgr. Věroslava Borská Hudební výchova pro 6. - 9. ročník borska.v@email.cz
Martin Borský Informatika pro 5. - 9. ročník mborsky@1zsrako.cz
Mgr. Ivana Hejdová Vlastivěda pro 5. ročník hejdova1zs@seznam.cz
Mgr. Zuzana Ledvinová Přírodověda pro 5. ročník zuzanaledvinova@seznam.cz
Mgr. Marika Palivcová Přírodověda pro 4. ročník palivcova1zs@seznam.cz
Mgr. Alena Rojíková Český jazyk pro 1. ročník rojikova1zs@seznam.cz
Mgr. Danuše Šťáhlavská Zeměpis pro 7. a 9. ročník muzida@centrum.cz
Mgr. Věroslava Borská Hudební výchova pro 9. ročník borska.v@email.cz
Martin Borský Informatika pro 6. - 7. ročník mborsky@1zsrako.cz
Mgr. Eliška Dyršmídová Anglický jazyk pro 3. - 5. ročník edyrsmidova@seznam.cz
Mgr. Martina Vorlová Český jazyk pro 6. - 8. ročník vorlova.1zs@seznam.cz
Mgr. Eliška Dyršmídová Český jazyk pro 1. ročník edyrsmidova@seznam.cz
Mgr. Danuše Šťáhlavská Zeměpis pro 6. - 8. ročník muzida@centrum.cz
Bc. Robert Chytrý Český jazyk pro 6. - 9. ročník rchytry@seznam.cz
Mgr. Milena Mouchová Chemie pro 8. a 9. ročník mouchova@1zsrako.cz
Mgr. Ivana Hejdová Matematika pro 1. ročník hejdova1zs@seznam.cz
Martin Borský Tělesná výchova pro 6. - 9. ročník mborsky@1zsrako.cz
Mgr. Jana Erlebachová Matematika pro 4. a 5. ročník (+ dva materiály pro 8. a 9. ročník) erlebachova1zs@seznam.cz
Mgr. Marcela Skučková Matematika pro 6. - 9. ročník (geometrie) m.skuckova@seznam.cz