CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zařazení Celkem Z toho ženy Přepočteno Z toho ženy Bez kvalifikace
1. stupeň 12 12 11,310 11,310 1 studující
2. stupeň 14 11 13,640 10,640 0
Speciální pedagog 1 1 0,500 0,500 0
Asistent pedagoga 4 4 1,975 1,975 0
Školní družina 5 5 3,711 3,711 0
Celkem 32 29 31,136 28,136 1

Celkový součet ve sloupci Celkem neodpovídá součtu dle zařazení, neboť několik pedagogů figuruje ve více než jednom řádku (př. vyučují na obou stupních). Celkově ve školním roce 2017/2018 na naší škole pracuje 32 pedagogů.

sbor.jpg