CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zařazení Celkem Z toho ženy Přepočteno Z toho ženy Bez kvalifikace
1. stupeň 12 12 10,500 10,500 1 studující
2. stupeň 17 14 15,820 12,820 0
Speciální pedagog 1 1 0,700 0,700 0
Asistent pedagoga 5 5 2,575 2,575 0
Školní družina 5 5 3,736 3,736 0
Celkem 36 33 33,331 30,331 1

Celkový součet ve sloupci Celkem neodpovídá součtu dle zařazení, neboť několik pedagogů figuruje ve více než jednom řádku (př. vyučují na obou stupních). Celkově ve školním roce 2018/2019 na naší škole pracuje 36 pedagogů.

sbor.jpg