Informace k přijímacímu řízení

Souhrnné informace týkající se přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou najdete v materiálu CERMATu.

Dokument je k dispozici v rubrice Volba povolání, případně jej stahujte zde.