Rozpis tříd pro preventivní program

V pondělí 20. května zahajujeme ve spolupráci se společností Outdoored rozsáhlý preventivní projekt.

Programu rozděleného do čtyř dnů se zúčastní všechny třídy se svými třídními učiteli, rozpis tříd najdete níže.

Akce zaměřená na prevenci rizikového chování se koná v prostorách školy, školního dvora, v případě příznivého počasí také v lokalitě za kynologickým cvičištěm event. v městském parku.

Doporučujeme všem žákům vybavit se větší svačinou - každý den konec cca 13:30, po skončení programu oběd ve školní jídelně.

  • pondělí: 1. B, 4., 6. A, 8. A
  • úterý: 1. A, 2. B, 3., 9. A
  • středa: 6. B, 7., 8. B, 9. B
  • čtvrtek: 2. A, 5.