Novinky

Kroužek vaření - změna

2018 16.1

Ve středu 17. 1. 2018 se nekoná kroužek vaření. Termín dalšího kroužku bude včas upřesněn.

Školská rada

2017 30.11

Aktualizovali jsme rubriku školská rada - volby členů ŠR za pedagogy a zákonné zástupce proběhly 8., resp. 9. listopadu 2017.

Dny orientace v přírodě

2017 14.9

Akce s názvem Dny orientace v přírodě účastníky pobavila, někteří naši zástupci navíc k pěknému zážitku získali diplom za umístění.

Namaluj své město

2016 18.5

V soutěži Namaluj své město, tradičně pořádané Rabasovou galerií, ocenila porota práce našich žáků : Daniel Slepička - 1. místo, III.kat., Klára Malá, Daniel Pecháč, Markéta Švecová - čestné uznání poroty, III.kat.

Blahopřejeme!

Výstava ve Výstavní síni na radnici potrvá do 22. května 2016

Keramická dílna, Dřevodílna - upozornění na změnu

2016 10.3

23.3. 2016 odpadá kroužek Keramiky (skup. p. uč. Vorlové, Fridrichové) a Dřevodílny z důvodu fotografování učitelského sboru.