Novinky

Zrušen sportovní kroužek 4.-5. tříd

2018 6.2

Dne 8.2.2018 je zrušen sportovní kroužek pro 4. a 5. ročníky, který probíhá v čase 12.40 - 13.25 hodin. /Bayerová/.

Čtenářský klub

2018 23.1

Z důvodu konání pedagogické rady se čtenářský klub přesouvá na pátek od 12:45 - 14:15.

Děkuji za pochopení

Alice Jendelová

Kroužek vaření - změna

2018 16.1

Ve středu 17. 1. 2018 se nekoná kroužek vaření. Termín dalšího kroužku bude včas upřesněn.

dramatický kroužek 17.1. - změna

2018 16.1

17. 1. 2018 odpadá z důvodu organizačních změn v rozvrhu vyučujících dramatický kroužek. Termín  dalšího setkání - 31.1.

Děkujeme za pochopení.

M.Vorlová, A. Jendelová

Sportovní kroužek a kroužek atletika - Bayerová

2017 18.12

Dne 21.12.2017 zrušen sportovní kroužek pro 4.-5. třídy a kroužek atletiky pro 1.- 3. třídy / Bayerová, Hejdová/. Všem sportovcům přejeme krásné Vánoce v pohybu a ve zdraví.

Kroužky atletiky a sportovní kroužky

2017 15.6

Od 15.6.2017 již neprobíhají čtvrteční kroužky atletiky a sportovní kroužky. Všem atletům a sportovcům děkuji za účast a super náladu při průběhu jednotlivých kroužků a přeji všem hezké prázdniny plné sluníčka.

Čtenářský klub se 21. 6. 2017 nekoná

2017 18.6

Z důvodu konání pedagogické rady se 21. 6. 2017 nekoná čtenářský klub.

Děkuji za pochopení.

Alice Jendelová

Zrušen kroužek atletiky

2017 19.4

Z důvodů konání třídních schůzek je 20.4.2017 zrušen kroužek atletiky pro obě skupiny.

Kroužek atletika 1.-3. ročník

2017 4.4

Dne 6.4.2017 se ruší kroužek atletiky pro 1.-3. ročník z důvodu konání zápisu budoucích prvňáčků.

Taktéž odpadá sportovní kroužek pro 4.-5. ročník.

Informace k řemeslným kroužkům 8. 2. 2017

2017 7.2

Ve středu 8. 2. 2017 se koná pouze keramický kroužek. Kroužek dřevodílen se koná až 22. 2. 2017. Děkujeme za pochopení