Novinky

Kroužky atletiky a sportovní kroužky

2017 15.6

Od 15.6.2017 již neprobíhají čtvrteční kroužky atletiky a sportovní kroužky. Všem atletům a sportovcům děkuji za účast a super náladu při průběhu jednotlivých kroužků a přeji všem hezké prázdniny plné sluníčka.

Čtenářský klub se 21. 6. 2017 nekoná

2017 18.6

Z důvodu konání pedagogické rady se 21. 6. 2017 nekoná čtenářský klub.

Děkuji za pochopení.

Alice Jendelová

Zrušen kroužek atletiky

2017 19.4

Z důvodů konání třídních schůzek je 20.4.2017 zrušen kroužek atletiky pro obě skupiny.

Požádali jste o odklad?

2017 11.4

Informace pro rodiče, kteří požádali o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok - rozhodnutí jsou od 11. 4. k dispozici v kanceláři školy.

Ředitelské volno

2017 6.4

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pátek 21. 4. 2017 volný den.

Kroužek atletika 1.-3. ročník

2017 4.4

Dne 6.4.2017 se ruší kroužek atletiky pro 1.-3. ročník z důvodu konání zápisu budoucích prvňáčků.

Taktéž odpadá sportovní kroužek pro 4.-5. ročník.