Testování 9. ročníku

Termín konání: 17.5. - 19.5.2017
Místo konání: Martinovského 153

Testování 9. ročníku

Určeno pro 9.A i 9.B, 3 testy z oblastí/předmětů: český jazyk, anglický jazyk, informační gramotnost.

Podrobné pokyny pro zadávající učitele (oficiální materiál ČŠI)

Více informací v novinkách