Výběrové zjišťování výsledků žáků 2017/2018

Termín konání: 15.11.2017
Místo konání: Martinovského 153

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2017/2018 Testování žáků 9. ročníku z oblasti mediální gramotnost.

Testování bude provedeno prostřednictvím testovací aplikace České školní inspekce, bližší informace najdete v harmonogramu testování a na nástěnce ve škole.