Exkurze na Soseň

Termín konání: 8.6. - 9.6.2016
Místo konání: Soseň u Jesenice

9. A a 9. B, pedagogický dohled Mgr. Marcela SKučková a PaedDr. Květa Emingerová