ČEPS cup

Termín konání: 31.10.2018
Místo konání: Martinovského 153

ČEPS cup

Turnaj pro 4. - 5. třídy. Mgr. I. Hejdová.