Vydávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017/2018

Termín konání: 31.1.2018
Místo konání: Martinovského 153

1. stupeň 4. vyučovací hodinu, 2. stupeň 5. vyučovací hodinu.