Exkurze pravěkem

Termín konání: 30.3.2015 | 09:00
Místo konání: Martinovského 153

Zážitková přednáška s výstavou, koná se v tělocvičně školy, časový harmonogram a cena budou žákům upřesněny třídními učiteli.