Velikonoční laťka

Termín konání: 25.3.2015 | 08:00
Místo konání: Martinovského 153

Ve středu 25. března od ranních hodin pořádáme Velikonoční laťku.

Nominační závody ve skoku vysokém určené pro žáky naší školy z obou stupňů se konají ve velké tělocvičně. Garantem akce je Martin Borský.

Přístupná bude výstava výtvarných prací, které vytvořili naši žáci a děti z rakovnických mateřských škol v rámci projektu Cizinci. Klapka. Jedem. Součástí doporovdného programu bude také ukázka pletení pomlázek a malování kraslic.

Kontakt na garanta soutěže: Bc. Martin Borský, martin.borsky@1zsrako.cz

Kontakt na garanta výtvarné části projektu: Mgr. Martina Vorlová, martina.vorlova@1zsrako.cz