Adventní dílny

Termín konání: 24.11.2016 | 08:00 - 12:30

Adventní dílny

Tradiční školní projekt, v jehož rámci pod vedením vyučujících vznikají předměty s vánoční tematikou, které jsou k vidění na akci Pohoda v Brance.