Moderní české dějiny

Termín konání: 20.10.2014 | 08:00
Místo konání: Martinovského 153

Beseda s Mgr. Trousilovou spojená s ukázkou dobových artefaktů. Určeno pro žáky 8. - 9. ročníku