Matematický klokan

Termín konání: 20.3.2015 | 08:00 - 09:00
Místo konání: Martinovského 153

Matematická soutěž pro žáky 2. - 9.ročníku.
2. - 5. ročník - organizují třídní učitelé
6. - 9.ročník - zúčastní se vybraní žáci - 8:00 - 9:00, učebna č. 25