Anglické divadlo

Termín konání: 19.12.2017
Místo konání: Martinovského 153

Divadlo hrají žáci 6.B pod vedením Rebecy Cusack, dopoledne pro žáky 1.stupně (časově bude upřesněno), odpoledne pro rodiče žáků 6.B