Testování žáků 9. ročníku

Termín konání: 18.5. - 20.5.2015
Místo konání: Martinovského 153

Výběrové testování žáků je zaměřeno na zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníku v oblasti společenskovědních předmětů a přírodovědných předmětů. Každý test bude trvat 75 minut, doplňkový žákovský dotazník maximálně 15 minut. Testování bude realizováno prostřednictvím elektronického testování InspIS set.

S ohledem na nižší kapacitu počítačové učebny budou testovaní žáci rozděleni do dvou skupin.

První test ze společenskovědních předmětů v pondělí 18. 5. (1. skupina první a druhou vyučovací hodinu, druhá skupina třetí a čtvrtou vyučovací hodinu).

Druhý test z přírodovědných předmětů ve středu 20. 5. (1. skupina druhou a třetí vyučovací hodinu, druhá skupina čtvrtou a pátou vyučovací hodinu).