Technické muzeum Praha

Termín konání: 16.4.2015
Místo konání: Technické muzeum Praha

Exkurze pro vybrané žáky 7. ročníku. Pedagogický doprovod Mgr. Marcela Skučková.