Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Termín konání: 15.9. - 17.9.2014 | 08:00
Místo konání: Račí hrad u Jesenice

Vedoucí akce: Robert Chytrý