Turnaj v softballu

Termín konání: 15.6.2018

Vybraní žáci + Mgr. Robert Chytrý.