Exkurze na zříceninu hradu Pravda

Termín konání: 12.6.2015 | 09:00 - 14:50

Akce určená pro žáky, kteří úspěšně pracovali v soutěži pro zvídavé. Sraz v půl deváté na vlakovém nádraží Rakovník, odkud odjedeme do Domoušic a dále se přesuneme pěšky na zříceninu hradu Pravda.

S sebou svačinu, vzhledem k možnosti opékání také špekáčky, pití, pohodlné oblečení a obutí, přiměřený finanční obnos. Pedagogický doprovod D. Šťáhlavská a K. Folber.