Návazný program k projektu Protidrogového vlaku

Termín konání: 11.6.2018 | 10:50 - 12:30
Místo konání: Martinovského 153

Akce pro 8. ročník, probíhá ve škole.

TO JE ZÁKON, KÁMO navazuje na „vlakový příběh" a je určen pro žáky, kteří absolvovali návštěvu protidrogového vlaku. Návazný program těží z pozitivních zpětných vazeb jak žáků, tak pedagogů.

Program vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR. Představuje logickou a systémovou nadstavbu primárně preventivního konceptu protidrogového vlaku. Žáci se vracejí k „příběhu z vlaku" a sledují jej z nové perspektivy policejních týmů. Žákům jsou vysvětlovány okolnosti vzniku drogové závislosti, možnosti její léčby a především rizika trestně právních následků.

Cílem programu je prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím témata svobody jednotlivce a respektování zákonů. Nezletilí by měli pochopit, že je zákon ochraňuje před dalšími negativními vlivy.