Technické muzeum Praha

Termín konání: 8.4.2015
Místo konání: Technické muzeum Praha

Exkurze pro vybrané žáky 8. a 9. ročníku. Pedagogický doprovod Mgr. Marcela Skučková a Mgr. Marcela Marvanová.