Testování Stonožka SCIO

Termín konání: 5.11.2014 | 08:55
Místo konání: Martinovského 153

Druh testu: obecné studijní předpoklady

Určeno pro všechny žáky 9. ročníku. Zadávajícími pedagogy budou vyučující příslušné hodiny. Přesné pokyny k testování včetně pomůcek, časů a dalších údajů budou zveřejněny do 31. 10. 2014.