Testování Stonožka SCIO

Termín konání: 4.11.2014 | 09:55
Místo konání: Martinovského 153

Druh testu: anglický jazyk

Určeno pro všechny žáky 9. ročníku. Zadávajícími pedagogy budou vyučující příslušné hodiny. Přesné pokyny k testování včetně pomůcek, časů a dalších údajů budou zveřejněny do 31. 10. 2014.