Prevence sociálně patologických jevů

Termín konání: 23.11.2017
Místo konání: Praha

Studium pro metodiky prevence, Mgr. Robert Chytrý