Prevence sociálně patologických jevů

Termín konání: 22.11.2016
Místo konání: Praha

Studium k výkonu specializovaných činností: Mgr. Robert Chytrý