Jazykové hry a práce s texty posilujícími čtenářskou gramotnost

Termín konání: 22.10. - 23.10.2018 | 09:00 - 16:00
Místo konání: Kladno

Mgr. Martina Vorlová