Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem

Termín konání: 21.4.2017 | 08:00 - 16:00
Místo konání: Martinovského 153

Vzdělávání v rámci projektu Efektivní škola, šablona II/2.8 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi. Rozsah: 8 hodin.