Výuka žáků se specifickými poruchami učení

Termín konání: 30.4.2018 | 09:00
Místo konání: Martinovského 153

Seminář je zaměřen na další rozvoj pedagogických kompetencí pedagogů v oblasti výuky žáků se specifickými poruchami učení. Lektorkou je Mgr. Stanislava Emmerlingová.

Vzhledem k délce semináře vyhlásil ředitel školy podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pátek 1. 6. 2018 volný den.